Çevre Teknolojileri

Çevre Teknolojileri kapsamında;

– Deniz Deşarjı Tesisleri,
– Kentsel Atık su Arıtma Tesisleri,
– İçme suyu Hazırlama Tesisleri,
– Proses suyu Hazırlama Tesisleri,
– Atık-gaz Temizleme Tesisleri,
– Pompa İstasyonları,
– Katı Atık Bertaraf Tesisleri,
– Kompost Tesisleri,
– Endüstriyel Atık su Arıtma Tesisleri,
– Desalinizasyon tesisleri,
– Anaerobik ’’Digester’’-Biyogaz ve Enerji Geri Kazanma Tesisleri’ nin yapımında;

-Proses Dizaynı,
-Proje,
-İnşaat,
-Elektro-mekanik Ekipman İmali ve Temini,
-Montaj ve İşletmeye Alma, işlerini yürütmekteyiz.

AR-GE Departmanımız önderliğinde, uluslararası uzman firma ve akademisyenler ile yeni ve ileri teknolojileri geliştirmekte ve bilgi arşiv ve kalitemizi sürekli olarak arttırmaktayız.