Alternatif ve Yenilenebilir Enerjiler

ÇEVTAŞ, Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Sistemlerini, çevre teknolojisi kapsamının ayrılmaz bir parçası olarak düşünmektedir. Bu anlayış ile bu konularda, AR-GE Departmanımızın önderliğinde, uluslararası uzman firma, akademisyenler ve üniversiteler ile işbirliği içinde yeni teknolojiler geliştirmektedir.

Yenilenebilir enerji temini alanındaki çalışmalarımızı üç ana başlıkta toplayabiliriz;

 • Güneş enerji santralleri,
 • Rüzgar enerjisi santralleri,
 • Katı atık ve Biyokütle enerji tesisleri,
  • Kentsel Katı Atık Kurutma – Yakma ve Enerji Temini,
  • Kentsel Katı Atık – Biyogaz ve Enerji Temini,
  • Kentsel Atık su Arıtma Tesisi Anaerobik Çürütme Tesisleri – Biyogaz ve Çamur Kurutma Tesisleri,
  • Anaerobik ‘’Digester’’ – Biyogaz ile Atık su Arıtma Tesisi
  • Jeotermal Enerji ve Rüzgâr Enerjisi,

konularında, uluslararası işbirlikleri ile teklif çalışmaları yapmaktayız. Öncelikli hedefimiz; bu konuda iş geliştirmek ve diğer ana departmanlarımız gibi ayrı bir şirket olarak kurumsallaştırmaktır.