Enerji Politikası

Enerji politikamız, Akbaşlar’a bağlı İplik, Dokuma, Örme, Boya&Baskı ve Konfeksiyon işletmelerinde yürütülen üretim faaliyetlerini direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.

Akbaşlar olarak doğal kaynakların sürdürebilirliğini sağlamak, tüm süreçlerimizde enerji verimliliğini arttırmak için politikamız;
– Sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti enerji mevzuatlarına ve uymakla yükümlü olduğumuz diğer şartlara uymak,
– Enerji verimliliğini arttırmaya yönelik yeni teknolojileri izleyip sürekli iyileştirmeler yapmak için çalışmak,
– Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek; enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
– Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı enerji verimliliği konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek,
– Enerji tüketimimizi sürekli olarak azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak ve gerekli her türlü bilgiyi ve kaynağı sağlamak,
– Enerji ölçme, değerlendirme ve raporlamalarımızı en sağlıklı bir şekilde yaparak izlenebilir olmak,

Taahhütlerimiz doğrultusunda başlıca amaç ve hedeflerimiz;
– Ölçme, veri toplama ve düzenleme yöntemleri ile mevcut enerji tüketimi durumumuzu kontrol ederek iyileştirmeye yönelik aksiyonlar planlamak,
– Yeni yatırım ve makine, ekipman, teçhizat satın alımlarında enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını sağlamak,
– Müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar ile enerji verimliliği ile ilgili konularda faydalı sonuçlar yaratmak için etkin iletişim kurmak,
– Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,

Yönetim Kurulu Adına
Erhan Akbaş