Hakkımızda

ÇEVTAŞ Çevre Teknolojisi A.Ş.

Dünyadaki kentleşme, sanayileşme ve modernleşme yolundaki gelişmeler iki ana problemi de beraberinde getirmektedir. Bunlar ÇEVRE KORUMA ve ENERJİ problemleridir. Bu ikilem, bugün ve gelecekte AR-GE çalışmalarının ana hedefi olmak durumundadır. ÇEVTAŞ, Çevre Koruma teknolojilerini geliştirirken, enerji ekonomisini asla göz ardı etmeden, en gelişmiş ve yüksek teknolojileri uygulamakta ve işletme ekonomisine de özel bir önem vermektedir.

Diğer yandan atık çamur problemleri, arıtma tesislerinin en fazla dikkate alınması gereken konusunu oluşturmaktadır. Proses dizaynı yapılırken, bu problem en verimli ve en faydalı biçimde çözülmelidir.

ÇEVTAŞ, yukarıdaki anlayışlara uygun olarak temel dizaynlarını geliştirmekte, modern ve yüksek teknolojiler üretmektedir.

1985 yılında İstanbul’da kuruluşu ile birlikte ilke edindiği sorumluluk ve doğru anlayış, ÇEVTAŞ’ı öncü ve güvenilir bir kurum yapmaya yetmiştir.

Bugün ÇEVTAŞ, hem ülkemizde hem de uluslararası alanda çalışmalarına devam etmekte, yüksek standart, modern teknoloji, hizmet, sorumluluk ve kalite anlayışını simgelemektedir.

ÇEVTAŞ’ın hedefi; kendi “know-how” ve “basic design” ları ile, ülkemizde ve özellikle uluslararası alanda çevre koruma hizmetlerini geliştirmek, UZMAN ŞİRKET olarak, saygınlığını sürdürmektir.

Şirketimiz, şehir ve kasaba belediyelerine, organize sanayi bölgelerine, sitelere ve özellikle sanayi kuruluşlarına, aşağıdaki konularda ANAHTAR TESLİM anlayışı ile hizmet vermektedir.

Ana çalışma konularımız, Çevre Teknolojileri kapsamında; Kentsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri, İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İçme Suyu ve Proses Suyu Hazırlama Tesisleri, Atık ve gaz Temizleme Tesisleri, Pompa İstasyonları, Derin Deniz Deşarjı Tesisleri, Katı Atık Bertaraf, Kompost Tesisleri, Anaerobik “Digester” – Biogaz ve Biyokütle Enerji Geri Kazanma Tesisleri’dir.

Ayrıca; Alternatif / Yenilenebilir Enerji konularında ve İnşaat yapımında faaliyetlerimizi de başarı ile sürdürmek kararlılığındayız.

Anahtar teslimi çalışma anlayışı içinde, proses, dizayn ve projelendirme, inşaat ve elektro-mekanik ekipman imalatı, temini ve montajı, işletmeye alma ve işletme işlerini yüklenmektedir.

ÇEVTAŞ, uluslararası uzman firma ve akademisyenler ile sürekli yeni teknolojileri geliştirmekte, bilgi arşivi ve kalitesini arttırmaktadır.

Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarından, finans sağlama konularında bazı avantajları ülkemizin hizmetine sunmakta ve yeni finans anlayışları konusunda da çalışmalarını sürdürmektedir.