AR-GE

ÇEVTAŞ, AR-GE ve Yüksek Teknoloji Departmanı ile, dünyadaki talep ve gelişmelere paralel olarak, uluslararası akademik çevreler ile sürekli işbirliği içinde, yüksek teknolojileri geliştirme, ülkemiz ve uluslararası alana kaliteli, ekonomik ve rekabetçi bir biçimde sunma anlayış ve sorumluluğunu taşımaktadır.

Geliştirdiğimiz ve uyguladığımız AR-GE örnekleri:

1- Maksimum ve minimum giriş debi ve parametreleri ve değişken rejimlerde başarı ile çalışan “A-B Biyolojik Atık su Arıtma Prosesi”,

2- Atık suyunda yüksek alkalinite parametreleri olan tekstil sektöründe, “Baca Gazı ile Atık su Nötralizasyonu” ve “Baca Gazı Temizleme” işlerini beraber yapan WWN&FGP- REAKTÖRÜ,

3- Yine atık suyunda yüksek alkalinite parametreleri içeren, buna karşılık tesis yeri problemi olan tekstil sektöründe, A-B prosesi ile 12,00-20,00 m. derinliklerinde biyolojik reaktör ve bu reaktörlerde kullanılmak üzere, özel olarak geliştirdiğimiz havalandırıcı: HİDRO-AERATÖR,

4- Stabilizasyon üst likörününün transferinde kullandığımız ters ‘’AIRLIFT’’ pompalar,

5- Havalandırıcı difüzör demetleri için, havuzlar dolu iken, Avrupa firmalarının klasik yukarı alma mekanizmalarından tamamen farklı olarak, “Arşimet Prensibi” ile basit ve ekonomik yukarı alma ve tekrar yerleştirme sistemi,

6- Denit / Nitrifikasyon havuzlarında kullanışlı ve imalatı kolay Çevtaş dizaynları,

7- Arıtma tesislerinde kullanılan bütün mekanik ekipmanların dünya norm ve standartlarında geliştirilmesi,

8- Tekstil ve benzeri sektörlerde “A-B biyolojik prosesi” sonrası, “Ozon ile Renk Giderme” çalışmaları,

Halihazırda üzerinde çalıştığımız AR-GE ve Yüksek Teknoloji Çalışmaları:

1- Batık Membran Teknolojisi ile Bio-Reaktör dizaynı, pilot tesis çalışmaları,

2- IFAS teknolojisi ile Bio-Reaktör dizaynları,

3- ‘’Ultra-Sound’’ teknolojisi ile, dezenfeksiyon ve flokülasyon çalışmaları,

4- ‘’Ultra-Sound’’ teknolojisi ile “Anaerobik Bakteri Hücre Zarlarının Parçalanması” ve bağlı olarak, ‘’Digester’’ boyutlarının küçültülmesi ve biyogaz üretiminin arttırılması çalışmaları,

5- Bio-Filtre ile koku giderme konusunda, dizayn ve bio-medya araştırmaları,

6- Modifiye edilmiş Ax-B prosemizle “Biyolojik Renk Giderme” çalışmaları,

7- “Parametre Kontrollu DeNit /Nitrifikasyon ve Fosfor Giderme” için geliştirilen ileri AKR
prosesi olan ‘’SBR-C’’ teknolojisi üzerine dizayn ve yazılım çalışmaları.