İşletme Hizmetleri

Burada özellikle belirtmek isteriz ki; İşletme verimliliği ve ekonomisi öncelikli olarak, ihtiyaca uygun, çok iyi seçilmiş proseslere, plan ve dizaynlara ve bütün birimleriyle kaliteli olarak yapımı tamamlanmış tesislere bağlıdır. Çevre Koruma ve Enerji ikilemi ve fazla çamur problemlerinin ekonomik ve çevreci çözümleri de göz ardı edilmemelidir. Bu düşünce ile ÇEVTAŞ, çamur problemlerine enerji eldesi yönünden de yaklaşarak çözümler üretmektedir.

ÇEVTAŞ, Çevre Teknolojilerindeki uzmanlık ve bilgi birikimleri ile işletme hizmetlerini de sürdürmekte ve kurduğu tesisleri işletme departmanımız başarıyla işletmektedir. Gerek olduğu takdirde, rehabilitasyon çalışmaları da yaparak, çok daha verimli ve ekonomik işletmeler sunmakta ve İşletme Hizmetleri Departmanımızca, yüklenimimiz altındaki İşletme Hizmetleri başarı ile yürütülmektedir.