Başkanın Mesajı

Şirketimizin bu günlere gelmesinin altında, doğru vizyon, özverili ve kararlı duruş ve istikrarlı bir büyüme anlayışı vardır. Bilgi çağının gereklerine uygun bir strateji uyguladık ve mühendislik biliminin temel felsefelerini, çağdaş bir yönetim anlayışı ile yoğurarak, ilkelerine sadık bir ÇEVTAŞ AİLESİ olduk. Şirketimizin geleceği, ben dahil, kişilerden bağımsız olarak, ilkelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda, stratejilerimize uygun bir aydınlıkta, pırıl pırıl olacaktır. Bu konuda çalışma arkadaşlarıma güvenim tam ve sonsuzdur.

Saygınlığımızı koruyacağımıza ve gelişmemizi hem ülkemizde, hem de küresel alanda, özveri ve inanç ile sürdüreceğimize bütün benliğimle inanmaktayım.

İş hayatının gerçek felsefesi Pragmatik felsefedir. Bu felsefe geniş bir vizyon, doğru bir öngörü ve zamanında karar alma ve uygulama yeteneklerinin ortaya konmasını gerektirmektedir. Bu itibarla, özellikle yönetici çalışma arkadaşlarımın günlük işler dışında, ülkemizdeki ve küresel ekonomideki gelişmeleri ve stratejileri anlama ve takip etme görevleri vardır.

Diğer yandan, sadece gelişen teknolojileri takip etmek yetersiz bir anlayıştır. Küresel alanda gelişen teknolojileri, küresel kurumlar ile beraber ortaya koymak gerekmektedir. Bu konuda şirketimiz bilindiği gibi, AR-GE çalışmalarına özel bir yer ayırmaktadır. Bu konuda yüksek teknolojiler geliştirmeyi de misyon edinmiştir. Bu misyonun arttırılarak, heyecan içinde sürdürülmesi asıl hedeflerimizden biri olmalıdır.

Yukarıda ortaya koyduğumuz anlayışlar ile beraber olmak üzere, şirketimiz yıllık cirolarını ve kârlılığını arttırmak üzere, bütün bilgi birikimini ve enerjisini ortaya koymalıdır.

Şirketimizdeki her fert, bu ekonomik faaliyetleri ortaya koyarken, kişi, şirket ve ülke itibarımızı korumak ve arttırmak ile mükelleftir. Bu bilinç asla terk edilemez.

Küresel ekonominin aktörleri ülkemizin stratejik değerini ne yazık ki bizden iyi görmekte ve analiz etmektedirler. Bu konuda çok şey söylemek mümkündür. Ancak bu aktörlere, Türkiye’nin insan kaynaklarının kaliteli ve ülkemizin gerçek yatırıma uygun olduğunu anlatmak ve ikna etmek gibi bir misyonumuz olmalıdır. Gerçek katma değer ancak bu şekilde sağlanabilecektir.

Biz de kendi sektörümüzde, kalitemizi ve küresel standartlara uygun ve istikrar içinde üretebileceğimizi ortaya koymalıyız. Kârlı uluslararası işbirliklerin sadece kalite, standart ve güven ortamında gelişebileceğini unutmayarak, bu konuda kararlı ve dinamik bir performans ortaya koymak zorundayız.
Aynı zamanda, ülkemiz AB yolunda ilerlemektedir. Bu uzun ve zorluklar ile dolu bir yol olacaktır. Siyasal iktidarlar bu yolda ilerlemeye devam etmelidirler. Ancak her konuda ülkemizin elinde stratejik karşı kozlar olduğunu unutmadan, bu ülkenin kaliteli bütün kaynaklarını ve uzmanlıklarını müzakere sürecine dahil etmek, onurlu ve kararlı bir duruş sergilemek zorundadırlar.

AB ile entegrasyon çalışmaları başarısız sonuçlansa bile, ülkemiz bu süreçte siyasal bütünlüğünü ve itibarını korumalıdır. Özellikle standartlarını, insan, yaşam ve teknoloji kalitesini arttırmalı ve küresel rekabette ön sıralara yükselmelidir. Eğer bu süreci böyle tanımlayarak, verimli bir şekilde geçirebilirsek, ’’AB’ye girmek’’ sözünün doğru olmadığı, buna karşılık AB’ye entegrasyonun, AB’nin talebi ve bizim rızamız ile gerçekleşebileceğini hep birlikte göreceğimizi öngörmekteyiz.

AB çalışmaları, diğer sektörlerde olduğu gibi, özellikle ÇEVRE TEKNOLOJİSİ sektöründe, ülkemizde büyük yatırımları ve gelişmeleri beraberinde getirmektedir. Bu konuda, UZMAN firma olarak, yatırımlarda öncü ve öncelikli rol almak için azami gayret göstermekteyiz. Ülkemizin kamu, özel kurum ve kuruluşları, şirketimizin şimdiye kadar ortaya koyduğu üstün performansı görmelidirler.

Biz bu yatırımlarda uzman yüklenici olarak yer almak üzere, büyük bir performans gösterme kararlılığı içindeyiz. Bu projelerde yer aldığımız takdirde, ülke kaynaklarının gereksiz sarf edilmemesi ve yüksek standartlarda işler yapılabilmesi için, var olan bütün uzmanlık birikimlerimizi ’’Memleketçi’’ bir zihniyet ile ortaya koymaya hazır olduğumuzu, bütün yatırımcı kamu, özel kurum ve kuruluşlara ısrarla ve bıkmadan anlatmak, bizim öncelikli stratejimiz olacaktır. Bu samimi çabalarımız sayesinde ülkemize ekonomik ve kaliteli tesisler kazandıracağımıza inancımız tamdır.

Diğer yandan, Çevre ve Alternatif /Yenilenebilir enerji konularındaki anlayış ve tecrübelerimizi, Eko-kent ve Eko-köy projelerine aktarmak; bu modern anlayışı, özellikle bu sahalara taşımak kararlılığındayız.

Gelecek yıllarda, ÇEVTAŞ AİLESİ’nin sağlıklı, başarılı ve mutlu olmasını; ÇEVTAŞ’ın ülkemizde ve küresel alanda güvenilir ve saygın bir şirket olarak başarılarını sürdürmesini, ülkemizin ve dünyamızın barışa, refaha ve huzura kavuşmasını, bütün aktörlerin küresel çevreyi koruma bilinci ile davranarak, ekonomik ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle,

SELAHATTİN OKUMUŞ